Opći uvjeti poslovanja

Datum stupanja na snagu: 1. ožujka 2019.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (“Opći uvjeti”) prije korištenja naše mrežne stranice (https://penkala.hr), aplikacije Penkala ili bilo koje druge usluge ili proizvoda koje Vam pruža ili stavlja na raspolaganje Modus Infinitum d.o.o. (dalje u tekstu skupno: “Usluga”)

Vaše pravo na pristup i korištenje Usluge uvjetovano je Vašim pristankom na primjenu ovih Općih uvjeta, odnosno postupanjem u skladu s njihovim odredbama. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike Usluge.

Korištenjem naše Usluge pristajete biti vezani ovim Općim uvjetima. Ukoliko se ne slažete s pojedinim odredbama Općih uvjeta, niste ovlašteni na korištenje Usluge.

1. DEFINICIJE

Aplikacija Penkala (“Aplikacija”) – aplikacija koja, pored drugih funkcionalnih značajki, omogućava korisnicima kreiranje zajedničkih fotografija sa zvijezdama koje slijede, kao i stjecanje njihovih digitalnih autograma.

Modus Infinitum d.o.o. (“Modus Infinitum”, “mi”, “nama”, “naš”)  jedini vlasnik Aplikacije i jedini pružatelj Usluge.

Zvijezda – osoba koja je u znatnoj mjeri poznata široj javnosti i koja je svoj zvjezdani status stekla zahvaljujući poslu kojim se bavi, postignutom uspjehu, svojoj osobnosti ili nekom drugom obilježju koje pobuđuje veliki interes javnosti.

Potrebna dob – najmanje 13 godina, ili više ukoliko to zahtjeva pojedino nacionalno zakonodavstvo.

Sadržaj – bilo koja informacija, uključujući slike, fotografije, videosadržaje i druga sredstva komunikacije.

Vaš sadržaj – bilo koji Sadržaj koji učinite dostupnim u skladu s ovim Općim uvjetima, a što uključuje objavljivanje, dijeljenje ili drugo stavljanje na raspolaganje, nama ili u vezi s  našom Uslugom, putem bilo kojeg mehanizma.

Naš sadržaj – sadržaj kojeg smo vlasnici, odnosno kojeg licenciramo ili ga licenciraju treće osobe, a koji je sadržan u Usluzi.

Zlatna propusnica (Gold Pass) – funkcionalna značajka Aplikacije koja korisnicima koji su platili cijenu za Zlatnu propusnicu jamči zajedničku fotografiju sa Zvijezdom, kao i njen digitalni autogram.

Srebrna propusnica (Silver Pass) – funkcionalna značajka Aplikacije koja korisnicima omogućuje slikanje sa Zvijezdom ukoliko distribuiraju min. 10 poruka o Penkala mobilnoj aplikaciji kroz elektroničku poštu, te im jamči zajedničku dijeljenu fotografiju sa Zvijezdom, kao i njen digitalni autogram.

Penkala stranke – mi i s nama povezane pravne osobe, naši i njihovi pravni sljednici te naši i njihovi direktori, zaposlenici, partneri i agenti.

Spor ili Sporovi – bilo koji zahtjev koji imate prema nama, a koji je na bilo koji način vezan za ove Opće uvjete, nas ili Uslugu. 

2. USLUGA

Dob. Da biste bili ovlašteni koristiti našu Uslugu, morate imati Potrebnu dob. Ako prema nacionalnom zakonodavstvu Vaše države niste dovoljno stari da biste bili ovlašteni prihvatiti naše Opće uvjete, njih u Vaše ime mora prihvatiti Vaš roditelj ili skrbnik.  

Registracija. Kad koristite našu Uslugu, možemo od Vas zahtijevati ili Vam pružiti mogućnost registracije korisničkog računa. Suglasni ste da ćete prigodom kreiranja računa dati točne i ažurne podatke potrebne za njegovu registraciju. Također ste suglasni da nećete koristiti, odnosno pokušati koristiti račun drugog korisnika bez njegove izričite suglasnosti.

Izmjene. Zadržavamo pravo mijenjanja, uklanjanja, ograničavanja, odnosno onemogućavanja korištenja Usluge ili nekog njenog dijela. To može biti nužno u vezi s nadogradnjom Usluge; primjerice radi dodavanja najnovijih inovativnih značajki ili reguliranja pojedinih pravnih, odnosno sigurnosnih pitanja.

Mobilni i drugi uređaji. Sve dok koristite Uslugu, pristajete preuzimati i instalirati njene nadogradnje, uključujući i automatski. Iako našu Uslugu trenutno pružamo besplatno, molimo Vas da budete svjesni činjenice da njeno korištenje može aktivirati naknade i druge obveze prema Vašem teleoperateru, primjerice naknade za slanje sms poruka ili za prijenos podataka. Ne jamčimo da Usluga (uključujući Aplikaciju) može biti korištena na određenom uređaju ili u okviru određenog plana usluga.

3. PRAVILA O PRIVATNOSTI I KORISNIČKI PODACI

Naša Pravila o privatnosti opisuju našu praksu korištenja podataka, uključujući vrste podataka koje primamo i prikupljamo, odnosno načine na koje ih koristimo i dijelimo. Pristajete na primjenu naših postupaka vezanih za korištenje podataka, uključujući prikupljanje, upotrebu, obradu i dijeljenje Vaših podataka na način kako je to opisano u Pravilima o privatnosti, kao i na njihovu obradu i prijenos u države u kojima imamo ili koristimo poslovne prostore, pružatelje usluga ili poslovne partnere, neovisno o tome gdje koristite Uslugu. Prihvaćate da zakoni, propisi i standardi države u kojoj su Vaši podaci obrađeni ili pohranjeni mogu biti različiti od onih u Vašoj državi. 

Kroz aplikaciju se prikuplja kontakt osobe korišten za login kroz face ili google ili twitter korisnički račun ili adresa e-pošte te se kontakt šalje na backend. Sakupljanje kontakta služi korisniku za povezivanje kontakata osoba koji su logirani na aplikaciji da pronađu u popisu svojih kontakata druge korisnike, odnosno iz kontakata (imenika) kod korisnika aplikacija ništa ne prikuplja nego se oni povezuju s kontaktima koji su na backendu korišteni za login te prepoznaju da li korisnik u svojim kontaktima (imeniku) ima osoba sa skinutom aplikacijom. Da bi se logiralo na aplikaciju potvrđuje se da je osoba starija od 18 godina te ako nije privolu za logiranje na aplikaciju daje roditelj ili skrbnik osobe.

4. PRIHVATLJIVA UPORABA USLUGE

Uslugu možete koristiti samo u skladu s Općim uvjetima. U slučaju da Vam, uslijed kršenja Općih uvjeta, onemogućimo pristup korisničkom računu, suglasni ste da nećete kreirati drugi račun bez naše suglasnosti.

Zakonita i prihvatljiva uporaba. Našoj Usluzi možete pristupiti, odnosno koristiti ju samo u zakonitu, ovlaštenu i prihvatljivu svrhu. Usluzi nećete pritupati, odnosno koristiti ju (ili pomoći drugima u pristupu ili korištenju) na načine koji: (a) krše, zloupotrebljavaju ili vrijeđaju naša prava, prava naših korisnika ili prava trećih osoba, uključujući pravo na privatnost, pravo objavljivanja, pravo intelektualnog vlasništva te pravo vlasništva i druga stvarna prava; (b) su nezakoniti, opsceni, klevetnički, prijeteći, zastrašujući, uznemirujući, uvredljivi na rasnoj ili etničkoj osnovi ili potiču, odnosno ohrabruju ponašanje koje je nezakonito ili na drugi način neprikladno; (c) krše Opće uvjete; (d) uključuju objavljivanje lažnih, netočnih ili zavaravajućih informacija; (e) lažno predstavljaju treće osobe; (f) uključuju slanje nelegalnih ili nedopuštenih sadržaja (primjerice neželjene pošte (spam), skupnih poruka, automatskih poruka) i drugo neželjeno oglašavanje; (g) uključuju bilo kakvu neosobnu uporabu Usluge koju nismo prethodno odobrili.

Sadržaj. Ne odobravamo niti dajemo bilo kakve izjave ili jamstva u pogledu Sadržaja povezanog s Uslugom, niti smo ga dužni pregledavati, prikazivati ili na drugi način kontrolirati. Međutim, ovlašteni smo, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, iz Usluge ukloniti svaki Sadržaj, uključujući onaj za koji smatramo da predstavlja kršenje Općih uvjeta. Odgovorni ste za Vaš sadržaj. Bilo koji Sadržaj koji je Naš sadržaj ili je Sadržaj u vlasništvu treće osobe, isključen je iz Vašeg sadržaja. Vaš sadržaj ne smije uključivati Sadržaj koji je ilegalan, opscen, klevetnički, prijeteći, zastrašujuć, uznemirujuć, uvredljiv na rasnoj ili etničkoj osnovi, pogrdan, koji zadire u tuđu privatnost, koji je vulgaran, seksualno eksplicitan, pornografski, nasilan, diskriminatoran, na bilo koji način štetan za maloljetnike, koji potiče, odnosno ohrabruje ponašanje koje je nezakonito ili na drugi način neprikladno.

Naplaćivanje Sadržaja. Zvijezde imaju mogućnost prodaje Sadržaja putem naše Usluge, kroz prodaju Zlatnih propusnica. Sadržaj (dijeljene slike) je podložan postupku odobravanja daljnje distribucije. Rok za odobravanje sadržaja iznosi 24 sata. Ukoliko Sadržaj bude ocijenjen neprikladnim zbog Vašeg kršenja prethodnih odredaba Općih uvjeta, neće biti odobren, slijedom čega će njegova daljnja distribucija biti otklonjena, a uplaćena sredstva neće Vam biti vraćena. Međutim, Ukoliko Sadržaj bude ocijenjen prikladnim, no iz određenog razloga svejedno ne bude odobren, plaćena sredstva biti će Vam vraćena. 

Nanošenje štete nama ili trećim osobama. Niste ovlašteni (uključujući pomaganje u tome drugih) Sadržaju pristupati, koristiti ga, prilagođavati, modificirati, stvarati iz njega izvedena djela, distribuirati ga, licencirati, podlicencirati, prenositi, prikazivati ili ga drugačije iskorištavati na načine koji su nedopustivi ili neovlašteni, odnosno koji u bilo kojem smislu nanose štetu nama, našoj Usluzi, našim korisnicima ili trećim osobama. To ujedno znači da niste ovlašteni bilo izravno bilo putem automatiziranih sredstava: (a) izvoditi obrnuti inženjering, dekompilaciju ili izvlačenje kodova iz naše Usluge; (b) slati, pohranjivati ili prenositi računalne viruse i druge štetne računalne kodove putem Usluge ili na nju; (c) ometati integritet i izvedbu Usluge; (d) kreirati korisničke račune putem neovlaštenih ili automatiziranih sredstava; (e) prikupljati podatke o našim korisnicima na nedopustiv ili neovlašten način; (f) uznemiravati, ometati ili onemogućavati druge korisnike u korištenju Usluge.

Sigurnost korisničkog računa. Odgovorni ste za uporabu Vašeg korisničkog računa, odnosno za sigurnost Vašeg uređaja, samog računa i s njim povezanih zaporki. U slučaju saznanja za bilo koju neovlaštenu uporabu ili sigurnosni proboj Vašeg korisničkog računa ili naše Usluge, molimo da nas kontaktirate na legal_service@penkala.hr.

5. DOZVOLE

Naša prava. Vlasnici smo svih autorskih prava, žigova, domena, poslovnih tajni, patenata i drugih prava intelektualnog vlasništva koji se odnose na našu Uslugu, ukljućujući Naš sadržaj.

Vaša prava. Vas smatramo vlasnicima Vašeg sadržaja, a on uključuje fotografije i video snimke koje dijelite putem naše Aplikacije, odnosno u vezi nje. Vaš sadržaj ne sadrži Naš sadržaj. Kad Vaš sadržaj činite dostupnim u vezi s našom Uslugom jamčite da: (a) ste vlasnik Vašeg sadržaja, odnosno da ste na drugoj osnovi ovlašteni dozvoliti uporabu Vašeg sadržaja u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, (b) Vaša uporaba Vašeg sadržaja biti će u skladu s ovim Općim uvjetima i neće kršiti ili zloupotrebljavati prava trećih osoba, uključujući njihovo pravo na privatnost, pravo objavljivanja, autorska prava, žigove i druga prava intelektualnog vlasništva te pravo vlasništva i druga stvarna prava; (c) pristajete podmiriti sve naknade i druge novčane obveze koje eventualno nastanu uslijed korištenja Vašeg sadržaja na načine propisane ovim Općim uvjetima.

Naša dozvola Vama. Odobravamo Vam osobno, ograničeno, opozivo, neekskluzivno i neprenosivo pravo pristupa i korištenja Usluge. Osim onih koja su prethodno izričito navedena i opisana, druga prava Vam se ovim putem ni implicitno niti prešutno ne odobravaju.

Vaša dozvola nama. Pristankom na primjenu ovih Općih uvjeta odobravate nama i s nama povezanim pravnim osobama globalno, neopozivo, trajno, besplatno i prenosivo pravo uporabe, reprodukcije, modificiranja, stvaranja iz njega izvedenih djela, distribucije i javnog prikazivanja Vašeg sadržaja u vezi s Uslugom.     

6. IZVJEŠTAVANJE

Poštujemo pravo intelektualnog vlasništva drugih osoba te isto očekujemo i od naših korisnika. Ovlašteni smo ukinuti Vaš korisnički račun ukoliko utvrdimo da kršite tuđe pravo intelektualnog vlasništva.

Molimo Vas da nas bez odgađanja obavijestite o svakoj povredi autorskih prava, prava žiga ili drugog prava intelektualnog vlasništva i to putem elektroničke pošte na legal_service@penkala.hr, odnosno običnom poštom na adresu:

Modus Infinitum, d.o.o.

Avenija Dubrovnik 15/12

10 000 Zagreb, Hrvatska

7. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Uslugu koristite na vlastitu odgovornost. Uslugu pružamo bez davanja bilo kakvih izričitih ili implicitnih jamstava, slijedom čega se izričito odričemo svih jamstava s naslova mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu, jamstava u pogledu kršenja tuđih prava kao i onih s naslova sigurnosti od računalnih virusa i drugih štetnih računalnih kodova. Ne jamčimo da je bilo koja informacija koju stavimo na raspolaganje točna, potpuna ili korisna, da će Usluga biti operativna, slobodna od grešaka ili sigurna ili da će funkcionirati bez prekida, odgoda ili drugih nesavršenosti. Ne kontroliramo niti smo dužni kontrolirati kada i na koji način naši korisnici koriste Uslugu, odnosno značajke i sučelja koja ona pruža. Nismo dužni kontrolirati niti smo u bilo kojem smislu odgovorni za radnje naših korisnika i trećih osoba, odnosno za podatke (uključujući Sadržaj) koji oni stavljaju na raspolaganje.

Neka zakonodavstva mogu nedopuštati određena ograničenja ili isključenja pojedinih jamstava, stoga se neka od prethodno navedenih ograničenja ili isključenja jamstava možda ne odnose na Vas.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta oslobađate Penkala stranke od bilo kojeg zahtjeva, tužbe, odnosno spora koji proizlazi ili je na bilo koji način povezan s bilo kojim zahtjevom kojim imate prema našim korisnicima ili trećim osobama. 

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Penkala stranke nisu odgovorne za bilo koji gubitak zarade, odnosno dobiti niti za bilo koju drugu neizravnu, posrednu, odnosno kaznenu štetu koja je povezana s ovim Općim uvjetima, nama, našom Uslugom ili Sadržajem, čak ni u slučaju da su Penkala stranke bile upozorene na mogućnost nastanka takve štete. 

Prethodna odricanja od odgovornost za određene štete primjenjivat će se u najvećoj mogućoj mjeri koja je dopuštena primjenjivim zakonskim okvirom. Zakoni pojedinih država, odnosno jurisdikcija mogu nedopuštati isključivanje, odnosno ograničavanje odgovornosti za pojedine štete, slijedom čega se pojedina isključenja koja su prethodno navedena možda na Vas ne odnose. No, i u tom je slučaju odgovornost Penkala stranaka ograničena u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri.

9. OBEŠTEĆENJE

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta potvrđujete da ćete štiti Penkala stranke na način da ćete preuzeti na sebe odgovornost za sve odštetne i druge novčane zahtjeve, gubitke i troškove bilo koje vrste (uključujući sudske i upravne pristojbe i druge pravne troškove) koji proizlaze ili su u vezi s: (a) Vašim pristupom, korištenjem ili nemogućnošću korištenja Usluge, odnosno s njom povezanih podataka; (b) Vašim kršenjem, odnosno navodnim kršenjem ovih Općih uvjeta; (c) Vašim iznošenjem netočnih podataka; (d) Vašim sadržajem.

10. AŽURIRANJE OPĆIH UVJETA

Ovlašteni smo s vremena na vrijeme izmijeniti ove Opće uvjete. O svakoj izmjeni Općih uvjeta pravovremeno ćemo Vas izvijestiti te, u skladu s tim, ažurirati i datum njihovog stupanja na snagu. Korištenjem Usluge nakon izmjene Općih uvjeta potvrđujete da ste na primjenu izmijenjenih Općih uvjeta i pristali. Ako niste suglasni s izmijenjenim Općim uvjetima, dužni ste prestati koristiti Uslugu. Molimo Vas da povremeno pregledate naše Opće uvjete.

11. PRESTANAK KORIŠTENJA I NASTAVAK PRIMJENE POJEDINIH ODREDBI

Ovlašteni smo Vas supendirati ili Vas u potpunosti isključiti od korištenja Usluge i to u svakom trenutku i zbog bilo kojeg opravdanog razloga, primjerice ukoliko kršite Opće uvjete ili ako nanosite štetu, odnosno stvarate rizik ili potencijalnu pravnu izloženost za nas, naše korisnike ili treće osobe. Sljedeće odredbe primjenjivat će se i nakon prestanka Vašeg odnosa s nama: DOZVOLE, ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI, OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU, OBEŠTEĆENJE, PRESTANAK KORIŠTENJA I NASTAVAK PRIMJENE POJEDINIH ODREDBI, PRENOSIVOST, OSTALE ODREDBE i RJEŠAVANJE SPOROVA.

12. PRENOSIVOST

Niste ovlašteni prenijeti bilo koje pravo ili obvezu koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta na treću osobu bez naše prethodne pisane suglasnosti. Sva naša prava i obveze koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta ovlašteni smo slobodno prenijeti na s nama povezane pravne osobe, odnosno treće osobe u vezi sa spajanjem, pripajanjem, restrukturiranjem ili prodajom imovine, na temelju zakona ili drugačije, slijedom čega imamo pravo prenijeti i Vaše podatke na bilo koju s nama povezanu pravnu osobu, pravnog slijednika ili novog vlasnika. 

13. OSTALE ODREDBE

Naša Usluga nije namjenjena za distribuciju, odnosno korištenje u bilo kojoj državi u kojoj bi njena distribucija ili korištenje imalo značaj kršenja zakona ili bi nas to izložilo bilo kojem drugom lokalnom propisu. Imamo pravo u svakom pogledu ograničiti našu Uslugu u bilo kojoj državi. 

Pridržavati ćete se izvoznih zakona. Nećete, izravno ili neizravno, izvoziti, pružati ili na drugi način prenositi našu Uslugu: (a) bilo kojoj osobi, entitetu ili državi koji su zabranjeni izvoznim zakonima; (b) bilo kome tko se nalazi na popisu zabranjenih osoba koji je izdala mjerodavna institucija u pojedinoj državi; (c) u bilo koju svrhu zabranjenu izvoznim zakonima. Nećete koristiti ili preuzimati našu Uslugu ako se nalazite u zabranjenoj državi, ako se trenutno nalazite na popisu zabranjenih osoba koji je izdala mjerodavna institucija u Vašoj državi, odnosno u svrhu zabranjenu izvoznim zakonima. Nećete prikrivati Vašu lokaciju putem IP proxy, odnosno neke druge u tu svrhu predviđene metode.

Engleska verzija Općih uvjeta je prevladavajuća. Prijevodi Općih uvjeta na druge jezike stavljeni su na Vam raspolaganje isključivo radi lakšeg snalaženja.

U slučaju da se neka odredba ovih Općih uvjeta ukaže ništetnom, pobojnom, spornom, neutuživom ili nevaljalom u bilo kojem pogledu, takva će se odredba smatrati odvojivom od ovih Općih uvjeta i neće utjecati na pravnu valjanost i utuživost preostalih odredbi.

Zadržavamo sva prava koja nismo izričito prenijeli na Vas. Naši Opći uvjeti nisu namjenjeni da ograniče ona vaša potrošačka prava koja su zagarantirana propisima koji reguliraju materiju zaštite potrošača.

Cijenimo sve vaše povratne informacije i prijedloge u pogledu Usluge, no uzmite u obzir da vaše povratne informacije i prijedloge imamo pravo koristiti bez obveze na bilo kakvu protučinidbu.

14. RJEŠAVANJE SPOROVA

Naš odnos s korisnicima u cijelosti se uređuje i tumači u skladu s materijalnim zakonima Republike Hrvatske.

Pristankom na primjenu ovih Općih uvjeta pristajete i da ćete sve eventualne Sporove s nama rješavati putem arbitraže i to pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u skladu s njegovim Pravilnikom o arbitraži (Zagrebačka pravila). Arbitražno vijeće sastojat će se od tri člana. Mjesto arbitraže biti će Zagreb. Jezik arbitraže biti će Engleski.

15. KONTAKTIRAJTE NAS 

Ako imate bilo kakva pitanja vezana za ove Opće uvjete, budite slobodni kontaktirati nas na legal_service@penkala.hr, odnosno običnom poštom na adresu:

Modus Infinitum, d.o.o.

Avenija Dubrovnik 15/12

10 000 Zagreb, Hrvatska